Oferta

Oferujemy do sprzedaży następujący asortyment produktów:

Piasek płukany 0-2 mm
Żwir 2-8 mm
Żwir 8-16 mm
Kamień niesort
Piasek żółty
Mieszanka kruszywa niesortowana 0-31,5 mm (wapień)
Mieszanka kruszywa niesortowana 0-63 mm (wapień)
Kruszywo łamane 16-31,5mm (wapień)
Kruszywo łamane 30-60 mm (wapień)
Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm (dolomit)
Mieszanka kruszywa łamanego 4-31,5 mm (dolomit)
Mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm (dolomit)
Mieszanka kruszywa łamanego 30-60 mm (dolomit)
Węgiel orzech
Węgiel kostka
Kamień otoczak 16-32 mm; 16-40 mm
Pospóła
Piasek zasypowy
Ziemia czarna
Kamień otoczak 40-100 mm
Kliniec 5-20 mm
Kruszywa pakowane w worki Big-Bag
Orzeczenia o jakości kruszywa

Posiadamy aktualne sprawozdania z badań kruszyw :
- piasek płukany 0-2 mm,
- żwir 2 – 8 mm,
- żwir 8-16 mm,