O Firmie

Przedsiębiorstwo Wydobywczo Produkcyjne „KRUSZBET” działa na rynku od 2000 r.
Firma posiada dwa oddziały: Zakład Górniczy Skrzynka i Zakład Górniczy Dołęga.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, zajmującą się wydobyciem, sprzedażą i transportem kruszywa na cele drogownictwa i budownictwa.

Produkowane przez nas kruszywa  piasek i żwir wykorzystywane są przez betoniarnie i firmy budowlane. Zajmujemy się również dystrybucją i sprzedażą kamienia wapiennego, dolomitowego, które są znakomitym materiałem do utwardzania terenów, służą jako podłoże pod kostkę brukową oraz na podbudowę dróg. Kruszywa te wykorzystywane są również jako kamień dekoracyjny w ogrodnictwie.

Świadczymy usługi transportowe samochodami o ładowności 1-27 ton dostosowując się logistycznie do wielkości, ilości i terminów dostaw każdego klienta.  Stale unowocześniamy nasz park maszynowy oraz tabor samochodowy dzięki czemu wzrasta jakość oferowanych produktów oraz świadczonych usług.

Firma posiada wdrożony system zakładowej kontroli produkcji, w ocenie zgodności 2+ według normy zharmonizowanej:

EN 12620:2002+A1:2008 – KRUSZYWA DO BETONU 

EN 13043:2002+EN 13043:2002/AC:2004 – KRUSZYWA DO MIESZANEK BITUMICZNYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ STOSOWANYCH NA DROGACH, LOTNISKACH I INNYCH POWIERZCHNIACH PRZEZNACZONYCH DO RUCHU

EN 13242:2002+A1:2007 – KRUSZYWA DO NIEZWIĄZANYCH I ZWIĄZANYCH HYDRAULICZNIE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH I BUDOWNICTWIE DROGOWYM