Oferta

Kruszywa

Piasek płukany
0-2 mm

Do murowania, do wylewek, do betonu, do zasypywania kostki brukowej, do produkcji prefabrykatów betonowych, do zimowego utrzymania dróg

Piasek żółty

Do murowania, do tynkowania, do piaskownicy

Piasek zasypowy

Do zasypywania fundamentów, na podniesienie gruntu, na wyrównanie terenu, jako podsypka pod drogi, place, pobocza, do zasypywania wykopów

Ziemia czarna

Na podniesienie gruntu, wyrównanie terenu, do ogrodów

Żwir 2-8 mm

Do betonu, do wylewek, jako podsypka pod kostkę, do produkcji prefabrykatów betonowych

Żwir 8-16 mm

Do wylewek, do betonu, do obsypywania rur drenarskich, jako kamień ozdobny do wysypania  pod krzewy, na rabatki ogrodowe

Kamień otoczak
40-100 mm

Do obsypania rur drenacyjnych, do gabionów, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania pod krzewy, na rabatki ogrodowe

Kamień skalniak

Jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do oczek wodnych, do skalniaków

Kamień 16-40 mm

Do utwardzenia dróg, placów

Pospóła

Do betonu,do zasypywania wykopów, jako podsypka pod drogi, place, jako warstwa odsączająca, jako warstwa mrozoochronna


Warning: Illegal string offset 'url' in /home/dcomp/domains/kruszbet.net.pl/public_html/wp-content/themes/kruszbet/tpl-tab.php on line 154

Kamień dolomitowy

Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm (dolomit)

Do utwardzenia i wyrównania dróg, podjazdów, placów, jako materiał utwardzający pod kostkę brukową.

Mieszanka kruszywa łamanego 0- 63 mm (dolomit)

Do utwardzenia dróg, podjazdów, placów, jako pierwsza warstwa utwardzająca pod kostkę brukową

Kruszywo łamane 4-31,5 mm (dolomit)

Do utwardzenia, wyrównania dróg, podjazdów, placów, do wysypania alejek ogrodowych

Kruszywo łamane 31,5 -63 mm (dolomit)

Jako pierwsza warstwa utwardzająca pod drogi, place, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wyłożenia skarp

Grys 2-8 mm (dolomit)

Jako podsypka pod kostkę brukową, do utwardzania i wyrównania na podjazdy, place, do wysypania alejek ogrodowych, jako dodatek do betonu

Grys 11-16 mm (dolomit)

Do wysypania na drogi, place jako warstwa utwardzająca i wyrównująca, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania na rabatki, alejki ogrodowe, pod krzewy

Grys 8-16 mm (dolomit rudy)

Do wysypania na drogi, place jako warstwa utwardzająca i wyrównująca, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania na rabatki, alejki ogrodowe, pod krzewy

Grys 11-16 mm (diabaz)

Do wysypania na drogi, place jako warstwa utwardzająca i wyrównująca, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania na rabatki, alejki ogrodowe, pod krzewy

 

Warning: Illegal string offset 'url' in /home/dcomp/domains/kruszbet.net.pl/public_html/wp-content/themes/kruszbet/tpl-tab.php on line 154

Kamień wapienny

Mieszanka kruszywa łamanego 0 – 63 mm (wapień)

Do utwardzenia dróg, podjazdów, placów, jako pierwsza warstwa utwardzająca pod kostkę brukową

Kruszywo łamane 16- 31,5 mm (wapień)

Do wysypania na drogi, place jako warstwa utwardzająca i wyrównująca, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania na rabatki, alejki ogrodowe

Mieszanka kruszywa łamanego
0-31,5 mm (wapień)

Do utwardzenia i wyrównania dróg, podjazdów, placów, jako materiał utwardzający pod kostkę brukową

Kruszywo łamane
4-16 mm (wapień)

Do wysypania na drogi, place jako warstwa utwardzająca i wyrównująca, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania na rabatki, alejki ogrodowe

Kruszywo łamane  8-16 mm (wapień)

Do wysypania na drogi, place jako warstwa utwardzająca i wyrównująca, jako kamień ozdobny w ogrodnictwie, do wysypania na rabatki, alejki ogrodowe


Warning: Illegal string offset 'url' in /home/dcomp/domains/kruszbet.net.pl/public_html/wp-content/themes/kruszbet/tpl-tab.php on line 154